ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

เขตธนบุรีจัดโครงการไหว้พระ 9 วัดวิถีพุทธ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

นายระบิล ปานแม้น ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า ในวันที่ 23 ม.ค. 55 เป็นวันตรุษจีน ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในกรุงเทพมหานคร เขตฯ ได้เห็นความสำคัญในเทศกาลดังกล่าวจึงได้จัดโครงการไหว้พระ 9 วัด วิถีพุทธเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ในวันที่ 20–23 ม.ค. 55 ณ บริเวณวัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่เขตธนบุรี 9 วัด ได้แก่ วัดเวฬุราชิณวรวิหาร วัดขุนจันทร์ วัดราชคฤห์วรวิหาร วัดจันทารามวรวิหาร วัดอินทารามวรวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดบางไส่ไก่ วัดประดิษฐารามวรวิหาร และ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสไหว้พระทำบุญ เสริมสิริมงคล เนื่องในเทศกาลตรุษจีน เห็นความสำคัญของการนำหลักศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญในพื้นที่เขตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ตลอดจนให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป ผู้สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5636–5638

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น