ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

สภากทม. เห็นชอบปรับปรุงรูปแบบขยาย ถ.คุ้มเกล้า และ ถ.ราษฎร์อุทิศ

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อ 11 ม.ค. 55 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนายสุทธิชัย วีระกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกทม. ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณา ญัตติของนายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี เรื่องขอให้กรุงเทพมหานครขยายถนนคุ้มเกล้า เพื่อรองรับการจราจรจากถนนสุวินทวงศ์และถนนเจ้าคุณทหาร เนื่องจากปัจจุบันสภาพการจราจรมีสภาพค่อนข้างหนาแน่น โดยถนนคุ้มเกล้าเป็นถนนที่เชื่อมถนนสุวินทวงศ์กับถนนเจ้าคุณทหาร ระยะทางจากถนนคุ้มเกล้าจากช่วงถนนมอเตอร์เวย์ถึงถนนสุวินทวงศ์มีความยาว 9,900 เมตร โดยมีช่องการจราจรเพียง 2 ช่อง (ไป-กลับ) แต่มีเขตทางกว้างประมาณ 30 เมตร จึงสามารถดำเนินการขยายถนนคุ้มเกล้าออกไปเพื่อรองรับการจราจรได้ ดังนั้นเพื่อให้การจราจรคล่องตัวเชื่อมโยงกันเป็นระบบและเป็นการเพิ่มพื้นที่การจราจร จึงขอให้กรุงเทพมหานครขยายถนนคุ้มเกล้าออกไป
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาญัตติของนายไพฑูรย์ อิสรเสรีพงษ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานคร พิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุง ถ.ราษฎร์อุทิศ – ถ.เลียบวารี จาก ถ.สุวินทวงศ์ – บริเวณ ใกล้เชื่อมสัมพันธ์ เนื่องจากโครงการนี้มีลักษณะงานเป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนขนาด 6 ช่องทางจราจร 2 ทิศทาง โดยเป็นช่องทางจราจรสำหรับรถยนต์สัญจรทิศทางละ 2 ช่องทางจราจร และเป็นช่องทางจักรยานทิศทาง ละ 1 ช่องทางจราจร ซึ่งทำให้ช่องทางสำหรับรถยนต์ลดลงทิศทางละ 1 ช่องทางจราจร และการมีช่องทางจักรยานร่วมอยู่ในเส้นทางเดียวกับ เส้นทางสัญจรสำหรับรถยนต์จะทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบกับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนประชาชนไม่นิยม ใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง การทำช่องทางจักรยานในโครงการนี้จึงไม่เหมาะสม
ด้านนายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับการขยายถนนซึ่งเป็นถนนชนบท เขียวลาย มีการแบ่งเส้นทางให้รถจักรยานวิ่ง เป็น 6 ช่องทางจราจร มีการก่อสร้างฟุตบาททางเท้าให้มีร่มเงากว้าง 5.30 เมตร ไม่ได้มีการส่งเสริมให้เจริญมาก มีรถยนต์วิ่งผ่านเส้นนี้ประมาณ 500 คันต่อวัน อนาคตหากมีรถยนต์เพิ่มขึ้นก็ต้องมีการปรับปรุง ซึ่งภาพรวมของโครงการทั้งหมดฝ่ายบริหารจะรับไปพิจารณา ก่อนกลับมาเสนอต่อที่ประชุมสภากทม. อีกครั้ง
ทั้งนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบกับทั้ง 2 ญัตติ และจะส่งให้สำนักเลขานุการสภากทม. รวบรวม พร้อมส่งให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครดำเนินการต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น