ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

สภากทม. แนะศาลาว่าการกทม. ควรเป็นพิพิธภัณฑ์โชว์ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร

นายสุทธิชัย ประธานสภากทม. แนะผู้บริหารควรสร้างศาลาว่าการกทม.เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร พร้อมเดินหน้าตั้ง คกก. ศึกษารูปแบบการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติของกรุงเทพมหานคร มั่นใจจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วโลก
(12 ม.ค. 55) ณ เทศบาลเมืองออสโล สหราชอาณาจักรนอร์เวย์ : นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร ได้กล่าวภายหลังการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ City hall และห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองออสโล ซึ่งทางคณะสภากรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองออสโลและพิพิธภัณฑ์ที่บันทึกประวัติศาสตร์ความเป็นมาต่างๆ ของเมือง ซึ่งบ่งบอกถึงเรื่องราวทางวัฒนธรรมประเพณีของชาวนอร์เวย์
ประธานสภากทม. กล่าวเพิ่มว่า กรุงเทพมหานครถือว่ามีความพร้อมในทุกๆด้าน เป็นถึงเมืองหลวงของประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความสนใจเป็นที่นิยมจากนักท่องเที่ยว โดยมองว่าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสม ซึ่งผู้บริหารควรปรับปรุงเพื่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งสามารถรวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมา และบุคคลสำคัญที่เคยปกครองกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (Hall of Fame) รวมทั้งบทบาทในด้านการต่างประเทศระหว่างกรุงเทพมหานคร และเมืองต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้องกัน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้รับของที่ระลึกจากเมืองที่ได้สถาปนาบ้านพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานครและได้มีการมอบให้กับผู้บริหารและสภากรุงเทพมหานครนั้นถือได้ว่ามีคุณค่าและมีความสวยงามบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของแต่ละเมือง
นอกจากนี้สภากรุงเทพมหานครเตรียมตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษารูปแบบการสร้างพิพิธภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติ และรวบรวมประวัติความเป็นมาต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาต่างๆ ของกรุงเทพมหานครต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น