ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม. ชวนทุกครอบครัวตรวจสุขภาพฟรี ในงาน Bangkok Health Fair 2011

(13 ม.ค. 55) ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เดอะมอลล์บางแค : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพกรุงเทพฯ Bangkok Health Fair 2011 ครั้งที่ 3 ซึ่งสำนักการแพทย์ กทม. ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลคุณภาพในเครือ จัดขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายแพทย์สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และศิลปินดาราร่วมพิธี ท่ามกลางความสนใจของครอบครัวชาวกรุงเทพมหานคร ร่วมเข้ารับตรวจสุขภาพอย่างคับคั่ง
สำหรับการจัดงานมหกรรมสุขภาพกรุงเทพฯ Bangkok Health Fair 2011 ครั้งที่ 3 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ม.ค. 55 โดยจะเริ่มตั้งแต่ 10.00–20.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค หลังจากประสบความสำเร็จจากการจัดในครั้งที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมาตามนโยบาย “ทั้งชีวิต เราดูแล” ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้คนกรุงเทพฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดีที่สามารถสร้างได้ด้วยตนเอง มีความรู้ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ พร้อมทั้งขยายจำนวนการจัดขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการอย่างทั่วถึง
โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้เนรมิตพื้นที่กว่า 2,880 ตารางเมตร ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค ออกเป็น 15 โซน ได้แก่ โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โซนนิทรรศการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และโซนการตรวจสุขภาพ อาทิ การตรวจคัดกรองโรคทั่วไป ศูนย์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ศูนย์หัวใจ ศูนย์โรคเบาหวาน ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์จักษุวิทยา ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกและการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ศูนย์รักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง การส่งเสริมภูมิปัญญาไทย อาหารและการส่งเสริมสุขภาพ แนะนำการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น
พร้อมทั้งได้ระดมนวัตกรรมทางการแพทย์ และให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตลอดงาน และเพื่อเป็นการต้อนรับวันเด็กแห่งชาติจึงได้เปิดบริการให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพสำหรับเด็กๆ พร้อมการตรวจรักษาในประเภทต่างๆ เพื่อครอบคลุมการรักษาพยาบาลสำหรับทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็น การตรวจคัดกรองโรคทั่วไป ศูนย์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ศูนย์หัวใจ ศูนย์โรคเบาหวาน ศูนย์จักษุวิทยา ศูนย์เวชศาสตร์มารดา ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ศูนย์รักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง อาหารและการส่งเสริมสุขภาพ แนะนำการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และบริการฉีดวัคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ฟรี
นอกจากนี้ยังพบกับเคล็ดลับเกร็ดความรู้ดีๆ เพื่อสุขภาพบนเวทีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ โดยวิทยากรชื่อดังผลัดเปลี่ยนมาร่วมให้ความรู้โดย อาทิ “เลี้ยงลูกอย่างไรให้ปลอดภัย IQ EQ เป็นเลิศ” โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์, “หัวเราะเพื่อสุขภาพ” โดย ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม, “Happy Life Happy Work Happy Family” โดย ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์, “ขยับง่ายๆ พัฒนาการเจริญเติบโตสมองและร่างกาย” และการสาธิตการออกกำลังกายตาราง 9 ช่อง และออกกำลังกายยางยืด โดย รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ เป็นต้น พร้อมด้วยศิลปินดาราที่จะมาให้ความบันเทิงตลอดการจัดงาน
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการตรวจสุขภาพฟรีตลอดงาน ได้ที่งานมหกรรมสุขภาพกรุงเทพฯ Bangkok Health Fair 2011 ครั้งที่ 3 จะมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 ม.ค. 55 โดยจะเริ่มตั้งแต่ 10.00–20.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค หรือสอบถามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการแพทย์ โทร 0-2622-5407 หรือ 1555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น