ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม. จัดงานวันเด็ก 55 ใต้สะพานพระราม 8 พร้อมมอบทุนการศึกษา

(14 ม.ค. 54) เวลา 09.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2555 พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวน 400 ทุน เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ จากกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน ร่วมงาน ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2555 ภายใต้คำขวัญ “ สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี ” เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวด้านฝั่งธนบุรี มีโอกาส ได้รับความสนุกสนานจากการร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบกับต้องการให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้รับการเยียวยาและให้กำลังใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดได้รับความรู้ ประสบการณ์ และสนุกสนาน จากกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งมอบทุนการศึกษาจำนวน 400 ทุน ให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ทำชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์แก่ศูนย์เยาวชน ทุนละ 1,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 200,000 บาท และภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร จำนวน 200,000 บาท รวมจำนวน 400,000 บาท สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมภายใต้แนวคิด “Kid Power” พลังของเด็ก โดยแบ่งเป็น 6 ฐาน ประกอบด้วย 1. ฐานพลังเด็กไทยใส่ใจสุขภาพ 2. ฐานพลัง เด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 3. ฐานพลังเด็กไทยใส่ใจความปลอดภัย 4. ฐานพลังเด็กไทยใส่ใจการอ่าน 5. ฐานพลังเด็กไทยใส่ใจ ความพอเพียง 6. ฐานพลังเด็กไทยใส่ใจวัฒนธรรม รวมทั้งการมอบทุนการศึกษา การจัดนิทรรศการ เกมการละเล่น การแสดงดนตรี กีฬา นาฎศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม การแสดงความสามารถและการประลองความสามารถของเด็กๆ รวมทั้งสวนสนุกที่หลากหลาย อาทิ บ้านลม ม้าหมุน สไลเดอร์ ไต่หน้าผา เป็นต้น นอกจากนี้บนเวทียังมีการแสดงของดารา นักร้อง การประกวดต่างๆ โดยผู้ร่วมงาน จะได้รับของรางวัล อาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
ในวันเดียวกัน เวลา 14.00 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับขวัญเด็กที่เกิดในวันเด็กแห่งชาติ โดยมอบถุงหนังสือ ประกอบด้วย หนังสือของขวัญแสนวิเศษ แม่จ๊ะ แม่จ๋า และพ่อจ๊ะ พ่อจ๋า และขอหนูหลับหน่อย พร้อมช้างก้านกล้วย แก่เด็กทุกๆคน และจะมอบความสุขให้แก่เด็กที่ป่วยเรื้อรัง ไม่มีโอกาสไปร่วมงานวันเด็ก โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบของขวัญ มอบขนมและเล่านิทานให้เด็กฟัง ณ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้กรุงเทพมหานครจัดสัปดาห์วันเด็กขึ้น ระหว่างวันที่ 13-22 ม.ค. 55 ณ ศูนย์เยาวชนสังกัดกรุงเทพมหานคร 37 แห่ง และมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชน 37 แห่ง ศูนย์กีฬา 10 แห่ง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 34 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 436 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกศูนย์เยาวชน เด็ก เยาวชน และครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การประกวด การแข่งขัน การแสดง ความสามารถ การแสดงดนตรี การแสดงนาฎศิลป์ และรับของขวัญของรางวัล รวมทั้งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดการจัดงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น