ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555

เด็กกทม.เตรียมเฮ สภากทม.เซ็น MOU แลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองเชอร์ดาล ประเทศนอร์เวย์ เตรียมส่งเยาวชนเยือนภายในปี 55

(13ม.ค.55) ณ เทศบาลเมืองเชอร์ดาล สหราชอาณาจักรนอร์เวย์ : นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะ เข้าพบนายอูเล่ รองนายกเทศเทศมนตรีเมืองเชอร์ดาล พร้อมทั้งหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนาม MOU โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองเชอร์ดาล นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงาน งานโรงเรียนมัธยมตอนต้นและตอนปลาย และโรงยิมเนเซี่ยมเอนกประสงค์ ของเทศบาลเมืองเชอร์ดาลอีกด้วย
ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การเดินทางมาเยือนเทศบาลเมืองเชอร์ดาลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการหารือรายละเอียดเกี่ยวกับเยาวชนที่ทั้งสองเมืองจะทำการแลกเปลี่ยน ซึ่งจากการหารือร่วมกันจึงได้ข้อตกลงที่จะแลกเปลี่ยนในส่วนของเยาวชนและนักเรียน โดยการลงนาม MOU ครั้งนี้ถือเป็นของขวัญวันเด็กให้กับกรุงเทพมหานคร ที่จะได้เปิดโลกกว้างเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน ทั้งนี้โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนจะทำให้เยาวชนของกรุงเทพมหาครมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน ทั้งวิถีชีวิต ภาษา นอกจากนี้ประเทศนอร์เวย์ยังถือได้ว่าให้สำคัญในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และยังให้สวัสดิการที่ดีกับประชาชน ให้ความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชน โดยภายหลังการลงนาม MOU แลกเปลี่ยนเยาวชนร่วมกันในครั้งนี้ สภากรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักการศึกษา กทม. จะพิจารณาเพื่อคัดเลือกเยาวชนที่จะเดินทางเพื่อมาเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภายในปี 2555 ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สภากรุงเทพมหานครจะนำเอาข้อสังเกตเพื่อนำกลับไปพัฒนาและผลักดันคุณภาพชีวิตให้กับกรุงเทพมหานครต่อไป พร้อมกันนี้ทางคณะยังได้ศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมตอนต้นและตอนปลายเทศบาลเมืองเชอร์ดาล ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับเยาวชนเป็นอย่างมาก มีการจัดระบบการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนาเยาวชนให้สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมตอนต้นและตอนปลายของเทศบาลเมืองเชอร์ดาล ซึ่งเน้นวิชาการในแขนงต่างๆ ให้ความสำคัญกับเยาวชนทั้งด้านกีฬาและส่งเสริมเพื่อไปประกอบอาชีพต่างๆ เทศบาลเมืองเชอร์ดาลดูแลค่าใช้จ่ายการเรียนทั้งหมด รวมถึงนักเรียนผู้พิการมีการจัดอาจารย์สอนพิเศษและดูแลแบบใกล้ชิด รวมทั้งโรงยิมเนเซี่ยมเอนกประสงค์ ซึ่งมีความเป็นมาตรฐานระดับสากลเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆและจัดงานแสดงสินค้าในประเทศอีกด้วย
ด้าน นายอูเล่ รองนายกเทศมนตรีเมืองเชอร์ดาล กล่าวว่า การที่ทั้งสองเมืองได้ตกลงแลกเปลี่ยนเยาวชนถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้เรียนรู้โลกใหม่ๆ รวมทั้งประสบการณ์ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของกันและกัน ทางเทศบาลเมืองเชอร์ดาลมีความมุ่งมั่นและตั้งที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนและผู้สูงอายุ จัดสรรงบประมาณดูแลสวัสดิการ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ และมีการปลูกป่าไม้ทดแทนอยู่ตลอด เน้นการใช้พลังงานทดแทนน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทั้งการแลกเปลี่ยนเยาวชนจะเป็นอีกก้าวสำคัญระหว่างสองเมืองที่จะขยายความร่วมมือในหลายๆด้าน ทั้งด้านเศรษกิจ การท่องเที่ยว ซึ่งประเทศนอร์เวย์มีประชากรไม่ถึง 1 ล้านคน ถ้าเทียบกับเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครที่มีขนาดใหญ่ แต่ประเทศนอร์เวย์มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย มีการบริหารจัดการที่จริงจังและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้ความสำคัญในการใช้พลังงานทดแทน จัดเก็บภาษีต่างๆเพื่อนำมาดูแลประชาชนอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น