ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม. จัดงานวันเด็ก 55 ใต้สะพานพระราม 8

(10 ม.ค. 54) เวลา 10.00 น. : นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2555 กำหนดจัดวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 55 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆจากกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายปีเตอร์ ผลเจริญ ผู้จัดการบริษัทแดด ดี โด จำกัด เด็กและเยาวชน ร่วมงาน ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2555 ภายใต้คำขวัญ “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” ซึ่งกำหนดจัดวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 55 ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวด้านฝั่งธนบุรี มีโอกาสได้รับความสนุกสนานจากการร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบกับต้องการให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้รับการเยียวยาและให้กำลังใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดได้รับความรู้ ประสบการณ์ และสนุกสนาน จากกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมภายใต้แนวคิด “Kid Power” พลังของเด็ก โดยแบ่งเป็น 6 ฐาน ประกอบด้วย 1. ฐานพลังเด็กไทยใส่ใจสุขภาพ 2. ฐานพลังเด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 3. ฐานพลังเด็กไทยใส่ใจความปลอดภัย 4. ฐานพลังเด็กไทยใส่ใจการอ่าน 5. ฐานพลังเด็กไทยใส่ใจ ความพอเพียง 6. ฐานพลังเด็กไทยใส่ใจวัฒนธรรม รวมทั้งการมอบทุนการศึกษา การจัดนิทรรศการ เกมการละเล่น การแสดงดนตรี กีฬา นาฎศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม การแสดงความสามารถและการประลองความสามารถของเด็กๆ รวมทั้งสวนสนุกที่หลากหลาย อาทิ บ้านลม ม้าหมุน สไลเดอร์ ไต่หน้าผา เป็นต้น นอกจากนี้บนเวทียังมีการแสดงของดารา นักร้อง การประกวดต่างๆ โดยผู้ร่วมงานจะได้รับของรางวัล อาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
ในวันเดียวกันเวลา 14.00 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะไปรับขวัญเด็กที่เกิดในวันเด็กแห่งชาติ โดยมอบถุงหนังสือ ประกอบด้วย หนังสือของขวัญแสนวิเศษ แม่จ๊ะ แม่จ๋า และพ่อจ๊ะ พ่อจ๋า และขอหนูหลับหน่อย พร้อมช้างก้านกล้วย แก่เด็กทุกๆคน และจะมอบความสุขให้แก่เด็กที่ป่วยเรื้อรัง ไม่มีโอกาสไปร่วมงานวันเด็ก โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบของขวัญ มอบขนมและเล่านิทานให้เด็กฟัง ณ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
นอกจากนื้กรุงเทพมหานครจัดสัปดาห์วันเด็กขึ้น ระหว่างวันที่ 13-22 ม.ค. 55 ณ ศูนย์เยาวชนสังกัดกรุงเทพมหานคร 37 แห่ง และมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชน 37 แห่ง ศูนย์กีฬา 10 แห่ง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 34 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 436 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกศูนย์เยาวชน เด็ก เยาวชน และครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การประกวด การแข่งขัน การแสดงความสามารถ การแสดงดนตรี การแสดงนาฎศิลป์ และรับของขวัญของรางวัล รวมทั้งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดการจัดงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น