ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

เวลา 09.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด
เข้าพบเพื่อบริจาคเครื่องสูบน้ำ ณ ห้องอัมรินทร์ กทม.

เวลา 09.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชมการแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสวนลุมพินี
ณ บริเวณลานคนเมือง
จากนั้น เวลา 10.00 น. ตัวแทนนักเรียนเข้าเยี่ยมคารวะ ผว.กทม. และประธานสภากทม. เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.

เวลา 10.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

เวลา 13.15 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ดร.สรรเสริญ สมะลาภา เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ ณ ห้องอัมรินทร์ กทม.
จากนั้น เวลา 13.30 น. Mr.Anil Wadhwa เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ ณ ห้องอมรพิมาน กทม.

เวลา 15.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการรับมอบหนังสือร่วมกับผู้บริหารของส่วนการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ณ ห้องอัมรินทร์ กทม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น