ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

สภากทม.เตรียมเยือนเมืองเชอร์ดาล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ หารือโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 11-17 ม.ค.55 นี้

สภากทม.เตรียมเยือนเมืองเชอร์ดาล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ หารือโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 11-17 ม.ค.55 นี้
(6 ม.ค. 55) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ช่วงวันที่ 11-17 ม.ค.55 สภากรุงเทพมหานคร นำโดยประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในคณะกรรมการกิจการสภากทม. คณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา สภากทม. และผู้บริหารสำนักการศึกษา กทม. มีกำหนดการเดินทางไปเยือน ณ เทศบาลเมืองเชอร์ดาล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ทั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้อง สำหรับภารกิจในการเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์ครั้งนี้ สภากรุงเทพมหานครพร้อมสำนักการศึกษา กทม. จะมีการหารือโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับสภาเทศบาลเมืองเชอร์ดาล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ รวมถึงแลกเปลี่ยนด้านมุมมองด้านการบริหารงาน การวางระบบผังเมือง การรักษาสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว นอกจากนี้ทางคณะจะมีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานเพื่อศึกษาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองเชอร์ดาล ราชอาณาจักรนอร์เวย์อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น