ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้
เขตบางนา นายทรงชัย พยอมแย้ม ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดพัฒนาความสะอาด ที่ว่างริมทางบริเวณเกาะกลาง ถ.บางนา-ตราด ขาออก ช่วง ซ.บางนา - ตราด 4 - ซอยบางนา- ตราด 10 ในวันที่ 14 ม.ค. 55 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการถางหญ้า เก็บกวาด ทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้โดยรอบบริเวณ
เขตราษฎร์บูรณะ นางฉัฐนันท์ อินทราชา ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดโครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในวันที่ 16 ม.ค. 55 ณ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
เขตสาทร น.ส.พรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลาง กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กำหนดตรวจวัดรถควันดำ ในวันที่ 17 และ 19 ม.ค. 55 เวลา 10.00-14.00 น. ณ บริเวณจุดตรวจหน้าโรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ศึกษา ถ.สาทรใต้
เขตมีนบุรี นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดโครงการรณรงค์ทิ้งของเหลือใช้ในวันที่ 14 ม.ค. 55 บริเวณหมู่บ้านปรีชา 11 ถ.รามอินทรา ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. เขตฯ ขอความร่วมมือให้เจ้าของอาคารทำความสะอาดบ้านเรือน นำสิ่งของเหลือใช้ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ชำรุด ต้นไม้กิ่งไม้ และมูลฝอยอันตรายประเภทหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ มาตั้งวางหรือใส่ภาชนะ ก่อนเวลา 09.00 น. อีกทั้งยังจัดรถสูบสิ่งปฏิกูลออกบริการ โดยคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 250 บาทต่อลูกบาศก์เมตร รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารท่านใดยังมิได้ชำระ หรือค้างชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยขอได้โปรดชำระให้กับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด้วย
เขตพระโขนง นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. แจ้งว่า ในวันที่ 14 ม.ค. 55 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เขตฯ จะดำเนินการล้างทำความสะอาดสะพานลอย บริเวณหน้าสำนักงานเขตฯ สะพานลอยหน้าตลาดบางจาก และล้างทำความสะอาดตู้โทรศัพท์ รั้วราวเหล็ก และป้ายสัญญาณจราจร และบริเวณ ซ.สุขุมวิท 64 สำหรับวันที่ 15 ม.ค. 55 จะดำเนินการล้างทำความสะอาดสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีบางจากบริเวณถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น