ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคนตาบอดระดับโลกครั้งแรกในเอเชีย

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคนตาบอดระดับโลกครั้งแรกในเอเชีย
ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัด 2 งานประชุมคนตาบอดระดับโลกเป็นครั้งแรก เตรียมต้อนรับสมาชิกกว่า 2,000 คน จาก 190 ประเทศทั่วโลก หวังกระตุ้นความเข้าใจและยกระดับศักยภาพคนตาบอดไทยสู่สากล พร้อมส่งเสริมบทบาทของคนตาบอดให้เท่าเทียมกับประชากรในสังคมโลก
(10 ม.ค. 55) ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เขตคลองเตย: นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกครั้งที่8 และการประชุมสมัชชาสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น(WBU-ICEVI 2012) ร่วมกับนายมณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการการจัดงาน WBU-ICEVI 2012 นางแมรี่แอน ไดมอนด์ ประธานสหภาพคนตาบอดโลก WBU ลอร์ด คอลิน โลว์ ประธานสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น ICEVI และนางนภา เศรษฐกร เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมร่วมของคนตาบอดระดับโลก2 งานพร้อมกันเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชีย ระหว่างวันที่ 8-18 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ภายหลังจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพคนตาบอดโลก และสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น โดยเป็นสมาชิกที่มีความเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนตาบอดอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมาโดยตลอด ทำให้กลุ่มประเทศสมาชิกเห็นถึงศักยภาพของคนตาบอดไทย หลังจากเปิดให้มีการนำเสนอผลงานของสมาคมฯ และความพร้อมของสถานที่ในการจัดงาน ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทั้ง 2 งานพร้อมกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นความเข้าใจและยกระดับศักยภาพคนตาบอดไทยสู่สากล ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,000 คน จาก 190ประเทศสมาชิกทั่วโลก พร้อมด้วยสุนัขนำทางอีกจำนวนมาก
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่สนับสนุนด้านการพัฒนาสังคมและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการคำนึงถึงระบบสาธารณูปโภคสำหรับคนพิการให้ใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติที่สุดตั้งแต่ในชุมชนจนถึงระดับชาติ ดังนั้นความร่วมมือกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมครั้งนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมความเข้าใจให้แก่คนทั่วไปในการอยู่ร่วมกันกับคนตาบอดแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้คนในสังคมมีโอกาสแสดงความเอื้ออาทรต่อกัน พร้อมทั้งปรับทัศนคติของคนทั่วไปจากเวทนานิยมมาสู่การตระหนักรู้ในศักยภาพของคนพิการมีมุมมองต่อคนตาบอดและคนพิการด้านอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งนี้การประชุมสมัชชาสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น หรือ WBU-ICEVI จะจัดขึ้นทุก 4 ปี เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น ซึ่งมีอยู่กว่า 285 ล้านคนทั่วโลก โดยการจัดงานประชุม WBU-ICEVI พร้อมกับการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ใช้เวทีร่วมนี้เป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี สังคมและกฎหมาย ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจะใช้โอกาสนี้ ประกาศให้สังคมโลกได้รับทราบศักยภาพของเครือข่ายคนพิการทางการเห็นของไทยที่ถือเป็นแกนนำสำคัญในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งรวมถึงการแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของคนตาบอดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย การจัดมหกรรมดนตรีคนตาบอดนานาชาติ และการรวมกันของผู้แทนคนตาบอดระดับโลกที่เป็นผู้นำในสาขาอาชีพต่างๆ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมภายในประเทศคณะผู้จัดงานได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือ โดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งงบประมาณจำนวน 13 ล้านบาทจากรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ด้วย
พร้อมกันนี้ คณะผู้จัดงานได้เชิญชวนเยาวชนจิตอาสาที่ต้องการให้กำลังใจและสนใจร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลผู้เข้าร่วมประชุมและช่วยการจัดงานประชุมดังกล่าว รวมทั้งประชาชนที่สนใจติดตามข้อมูลและความเคลื่อนไหวได้ทางเว็บไซต์ www.wbu-icevi2012.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น