ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

สะพานสูงประกาศขยายเวลายื่นแบบเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินและขยายเวลาเสียภาษีบำรุงท้องที่

ว่าที่ร้อยตรีสมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ขยายเวลาในการยื่นแบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินออกไปอีก 2 เดือน จากเดิมภายในเดือน ก.พ. 55 เป็นภายในเดือน เม.ย. 55 และขยายกำหนดเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่ออกไปอีก 3 เดือนจากเดิมภายในเดือน เม.ย. 55 เป็นภายในเดือน ก.ค. 55 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแบ่งเบาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้เสียภาษี เนื่องมาจากได้เกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครหลายแห่ง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากเป็นเหตุให้ประชาชนสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ สอบถามได้ที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตสะพานสูงได้ในวันและเวลาราชการ ชั้น 1 สำนักงานเขตสะพานสูง โทร. 0 2372 2919 ต่อ 7121

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น