ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

ผู้ว่าฯกทม. ให้โอวาทนักเรียนกทม.เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 55

(11 ม.ค. 55) เวลา 10.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้โอวาทและมอบหนังสือเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติแก่ผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จาก 50 สำนักงานเขต รวมจำนวน 300 คน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันวงโยธวาทิตนานาชาติ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางนินนาท ชลิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 55สำนักการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาและจัดการด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จึงจัดกิจกรรมนำผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จาก 50สำนักงานเขต รวมจำนวน 300 คน ที่มีความประพฤติ การเรียนอยู่ในระดับดีให้ได้รับการคัดเลือกเข้าเยี่ยมคารวะรับฟังโอวาทและรับมอบหนังสือจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษา เล่าเรียน การดำเนินชีวิต สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงจากวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวงโยธวาทิตนานาชาติ ในรายการ “Hong Kong Marching Band Contest 2011” ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง การแสดงรำไทยจากโรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ นอกจากนี้ น้องๆ นักเรียนจะได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ห้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสุทัศน์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2555ตนเองอยากขอให้เด็กและเยาวชนทุกคน มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาความรู้ และตั้งมั่นในความดี ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม คุณธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น รักษาระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีจิตอาสา ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้อบอุ่นเอื้ออาทร เพราะเด็กและเยาวชนเป็นพื้นฐานของพลเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมและประเทศชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น