ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้
เขตคลองสามวา นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ณ บริเวณหมู่บ้านคณาทรัพย์ ถ.เจริญพัฒนา แขวงบางชัน ในวันที่ 15 ม.ค. 55 เวลา 10.00-14.00 น. ขอให้ประชาชนรวบรวมสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ประสงค์ใช้แล้ว และไม่สามารถทิ้งลงถังขยะได้ เช่น โต๊ะ ตู้ ที่นอน โซฟา เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ มาวางกองไว้บริเวณหน้าอาคารก่อนเวลา 10.00 น. เพื่อสำนักงานเขตจะได้ดำเนินการเก็บขนต่อไป
เขตคลองสาน นายขจิต ชัชวานิชย์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ด้วยการรณรงค์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ตลอดจนผู้ค้าในพื้นที่เขตคลองสาน ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ไม่เทหรือทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งอื่นใด ลงบนทางเท้าหรือคู คลอง ท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการอุดตัน และเป็นการเปิดทางน้ำไหล ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิทัศน์ที่ดีในพื้นที่เขตฯ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ น่ามอง สอดคล้อง กระแสพระราชดำริ “กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น