ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม. คุมเข้มรับตรุษจีน มั่นใจประชาชนบริโภคเป็ด ไก่ด้วยความปลอดภัย

จัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตวควบคุมคุณภาพเป็ด ไก่ พร้อมแจกถุงอนามัยต้นแบบให้ผู้ประกอบการบรรจุก่อนจำหน่าย สร้างความมั่นใจให้ประชาชน สามารถเลือกซื้อเป็ดไก่ได้มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่สำรวจโรงชำแหละเนื้อสัตว์เฝ้าระวังไข้หวัดนก
(17 ม.ค. 55) เวลา 10.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) : นายแสงชัย สีมาขจร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว “กรุงเทพมหานครห่วงใย ซื้อเป็ดไก่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน” พร้อมมอบถุงอนามัยสำหรับบรรจุไก่สด 100,000 ใบให้กับผู้ประกอบการชำแหละสัตว์ปีกและตัวแทนจำหน่ายสัตว์ปีก 32 แห่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการตรวจสอบกระบวนการผลิต
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีประชาชนจำนวนมากซื้อสัตว์ปีกไปประกอบพิธีไหว้เจ้า เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนในการเลือกซื้อเป็ด-ไก่ที่สะอาดและปลอดภัย กรุงเทพมหานคร จึงได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพเป็ด-ไก่ โดยจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ปีกสำหรับผู้บริโภคและจัดทำถุงต้นแบบ กว่า 100,000 ใบ ให้ผู้ประกอบการชำแหละเนื้อสัตว์ปีกรายย่อยในกรุงเทพมหานครและตัวแทนจำหน่ายสัตว์ปีก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชำแหละเนื้อสัตว์ปีกผลิตเนื้อสัตว์ปีกให้ถูกหลักอนามัย และป้องกันเชื้อโรคปนเปื้อน โดยให้ผู้ประกอบการนำเนื้อสัตว์ปีกที่ผลิตได้จากโรงฆ่าสัตว์ที่มีเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์ไปตรวจสอบใส่ในถุงพลาสติกที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดทำขึ้น ซึ่งแต่ละถุงจะมีรหัสกำกับไว้เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่มาได้ และระบุวิธีการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งสามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ www.thaitrace.net หรือ www.vphbma.com และระบบส่งข้อความ SMS บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยพิมพ์ TM เว้นวรรคตามด้วยรหัสที่ใช้ตรวจสอบ ส่งมาที่ 4545111 ระบบจะส่งข้อความกลับและแจ้งถึงแหล่งที่ผลิต หรือสถานที่ชำแหละเนื้อสัตว์ทันที ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นต้นแบบในการจัดทำมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภค และเป็นการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ปีกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดภาวะความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตผู้บริโภค รวมถึงอันตรายจากยาปฏิชีวนะที่ตกค้างในเนื้อสัตว์ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการมากขึ้น มีบางรายผลิตถุงบรรจุไก่สดเองได้ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะร่วมผลักดันและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเนื้อสัตว์ให้กับผู้บริโภคต่อไป โดยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งในวันที่ 19 ม.ค. 55 เวลา 09.00 น. ณ บริษัทตั้งเจริญมีนบุรี จำกัด เขตคลองสามวา และตรวจเยี่ยมสถานประกอบการฆ่าสัตว์ในพื้นที่เขตยานนาวา วันที่ 20 ม.ค. 55 เวลา 14.00 – 16.00 น. เป็นต้นไป
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงชำแหละสัตว์ปีกทั้งหมด 34 แห่ง มีกำลังผลิตเนื้อสัตว์ปีกประมาณ 400,000 ตัวต่อวัน โดยเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกรายใหญ่ 2 แห่งที่มีระบบมาตรฐานสากลในการผลิต ชำแหละอยู่แล้วและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME 32 แห่ง มีกำลังผลิตสัตว์ปีกไม่น้อยกว่าวันละ 20,000 ตัวต่อวัน สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีนกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกในพื้นที่ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ และสุ่มตรวจโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกมีชีวิตในโรงชำแหละสัตว์ปีกและสถานที่จำหน่ายสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคสัตว์ปีก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น