ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กทม. ขยายเวลารับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมทุกกรณีถึง 29 ก.พ. 55

(2 ก.พ. 55) เวลา 15.30 น. ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) : ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับผู้แทนธนาคารออมสิน และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการคลัง และสำนักงบประมาณ ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 55 อนุมัติขยายกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรายละ 5,000 บาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีก 45 วัน นั้น ประชาชนในพื้นที่ 42 เขตที่ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ก.พ. 55 จากนั้นกรุงเทพมหานครจะเร่งส่งเรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการในส่วนต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาต่อไป
สำหรับเงินเยียวยา 5 กรณี ได้แก่ บ้านเรือนเสียหายบางส่วนไม่เกิน 20,000 บาท บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 30,000 บาท ค่าทำศพ 25,000 บาท ค่าเช่าบ้านเดือนละ 1,500 บาทไม่เกิน 2 เดือน และอุปกรณ์ประกอบอาชีพได้รับความเสียหายไม่เกิน 10,000 บาท ผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ก.พ. เช่นเดียวกัน ขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 50,862 ราย ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจ่ายเงินให้ประชาชน กรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสินในการจ่ายเงินแก่ประชาชนผ่านบัญชีธนาคาร หากเป็นบัญชีของธนาคารออมสินไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่หากเป็นบัญชีต่างธนาคารจะมีค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน ทั้งนี้ ตนเองได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำเรื่องค่าใช้จ่ายในการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในวันจันทร์ที่ 6 ก.พ. นี้ เพื่อหารือถึงภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว พร้อมกันนี้จะทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้งบประมาณเงินทดรองราชการก้อนแรกที่ได้รับจำนวน 50 ล้านบาทถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อนำเงินดังกล่าวมานำร่องจ่ายให้กับผู้ที่ยื่นเรื่องเยียวยารับความช่วยเหลือ 5 กรณีดังกล่าว โดยดูจากความเดือดร้อนเป็นหลัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น