ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หลักสี่เพิ่มจุดบริการยื่นเอกสารผู้ประสบอุทกภัย

น.ส.ระเบียบ กูบกระบี่ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ เพิ่มจุดยื่นเอกสารออกหนังสือรับรองผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตหลักสี่ โดยสามารถยื่นเอกสารฯ ได้ที่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 6 โรงเรียนในพื้นที่เขตหลักสี่ ประกอบด้วย โรงเรียนการเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1, 2 โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) โรงเรียนทุ่งสองห้องวิทยา(คุปตัษเฐียรอุทิศ) โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสารณ์) และโรงเรียนการเคหะท่าทราย ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังสำนักงานเขตหลักสี่ สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารฯ ก่อนวันที่ 10 ธ.ค. 54 จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรอบแรกก่อนปีใหม่ที่จะถึงนี้ ส่วนผู้ที่ยื่นเอกสารหลังจากวันที่ 10 ธ.ค. 54 จะได้รับเงินฯ ในรอบหลัง โดยกำหนดวันรับเงินฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น