ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สภากทม. ร่วมกับเขตจอมทองสำรวจถนนกำนันแม้น เขตจอมทอง ก่อนปรับปรุงถนนและระบบทั้งเส้นทาง

(26 ธ.ค. 54) เวลา 09.30 น. : นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ ไชยมิ่ง ผู้อำนวยการเขตจอมทอง ลงพื้นที่ตรวจและสำรวจถนนกำนันแม้น ตั้งแต่บริเวณถนนเอกชัยถึงถนนกัลปพฤกษ์ รวมระยะทาง 2 กม. ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขังบริเวณถนนกำนันแม้นข้างศาลอาญาธนบุรี เพื่อเตรียมการปรับปรุงบริเวณถนน และทางเท้าทั้งหมด โดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง บริษัท ทศท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงสำรวจพื้นที่ ณ บริเวณถนนกำนันแม้น เขตจอมทอง

ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดมหาอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ทำให้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งพื้นที่ของเขตจอมทอง อาทิ บริเวณแขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ และแขวงจอมทองบางส่วนได้รับผลกระทบ และถนนหลายแห่งได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะถนนกำนันแม้น แขวงบางขุนเทียน เขตจอมจอมทอง เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่ประชาชนต้องใช้ในการสัญจรจำนวนมาก ได้รับความเสียหายอย่างมาก สภากรุงเทพมหานครจึงร่วมกับสำนักงานเขตจอมทอง เตรียมดำเนินการปรุบปรุงถนน ท้างเท้า ระบบระบายน้ำ และระบบสาธารณูปโภคใหม่ทั้งหมด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรและปัญหาน้ำท่วมขังในถนนกำนันแม้นในระยะยาว โดยจะมีการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ทั้งเส้นทาง ซึ่งบริเวณพื้นผิวถนนจะเพิ่มความสูงจากเดิมอีก 40 ซม. ปรับปรุงทางเท้าทั้งหมด อีกทั้งมีการวางท่อระบายน้ำ และระบบสาธารณูปโภคใหม่ทั้งเส้นทาง อาทิ ระบบน้ำประปา ระบบโทรศัพท์ และระบบไฟฟ้า เป็นต้น โดยโครงการทั้งหมดกำหนดก่อสร้างในต้นปี 2555 และคาดการณ์แล้วเสร็จประมาณกลางปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างจะมีการปรับการจราจรเป็นเส้นทางเดินรถทางเดียว (One Way) ทั้งเส้นทาง เพื่อให้การจราจรในบริเวณนี้เกิดความคล่องตัวอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น