ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เทศกิจเข้มเฝ้าระวังความปลอดภัย ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

นายกระมล โอฬาระวัต ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. แจ้งว่า ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันความสงบปลอดภัยของประชาชนเป็นปัญหาสำคัญในระดับชาติที่ต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะการก่อความไม่สงบ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนหมู่มาก หรือย่านชุมชน ประกอบกับขณะนี้เป็นช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2555 ซึ่งมีหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ขึ้น อีกทั้งเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางเข้าออกกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก เกิดปัญหาด้านการจราจรติดขัด อุบัติเหตุ หรือปัญหาด้านอาชญากรรม การลักขโมย เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันรวมทั้งลดอัตราการสูญเสียและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที สำนักเทศกิจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ 50 เขต ได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,680 นาย คอยดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณสถานีขนส่งต่างๆ ทั้งทางบก และทางน้ำ ย่านการค้าหรือแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนพื้นที่จุดเสี่ยงภัย สถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการรักษาความสงบปลอดภัย ด้านการข่าว และความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วไป โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 54 – 4 ม.ค. 55 และประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เช่น ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติ ขอให้แจ้งศูนย์ กทม. 1555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น