ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ยกชุมชนวัดไชยทิศ เป็น 1 ในชุมชนน่าอยู่เขตบางกอกน้อย

บางกอกน้อยเดินหน้าพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยกชุมชนวัดไชยทิศเป็น 1 ในชุมชนน่าอยู่ จากทั้งหมด 18 ชุมชน พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มหานครแห่งนี้ ก้าวสู่กรุงเทพเมืองสวรรค์ต่อไป
(24 ธ.ค.54) เวลา 11.30น. นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ “ ชุมชนน่าอยู่” เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บริเวณชุมชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม จากนั้นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ทาสีกำแพงวัด เทน้ำ EM บำบัดน้ำเสียในคูคลอง พัฒนาทำความสะอาดริมคลอง แจกต้นไม้ให้ชุมชน และปลูกต้นศรีมหาโพธิ์บริเวณวัดไชยทิศ
รองผู้ว่าฯพรเทพ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการ “ ชุมชนน่าอยู่” เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เนื่องวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาชุมชน จำนวน 840 ชุมชน ในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการจราจร สำนักการระบายน้ำ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดดำเนินการในวันเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่างเดือน ก.ย. – ธ.ค. 54 ด้วยการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การจัดเก็บขยะ ทำความสะอาดทางเท้า เก็บของเหลือใช้ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว กำจัดน้ำเน่าเสีย ด้านสุขภาพอนามัย เช่น ตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน กำจัดลูกน้ำยุงลายและสัตว์นำโรคต่างๆ และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ทำความสะอาดหลอดไฟ เปลี่ยนหลอดไฟ เพิ่มแสงสว่างในชุมชน ซึ่งเขตบางกอกน้อยได้ดำเนินงานตามชุมชนต่างๆ เสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 17 ชุมชน ในครั้งนี้ได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวชุมชนวัดไชยทิศ ในการดำเนินงานต่อยอดให้สำเร็จครบ 100% ตามแผนดำเนินงานพัฒนาชุมชนน่าอยู่ รวมทั้งสิ้น 18 ชุมชน เพื่อถวายความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 54 และสร้างชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีรอยยิ้ม เดินหน้าพัฒนามหานครแห่งนี้ ให้ก้าวสู่การเป็นกรุงเทพเมืองสวรรค์ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น