ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

มีนบุรีเตือนยื่นคำร้องรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนชาวมีนบุรีที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตเขตมีนบุรี และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เร่งดำเนินการนำบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ไปยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือที่บริเวณหน้าห้องฝ่ายทะเบียน เพื่อเขตฯ จักได้เร่งตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลให้ ศปภ.กทม.จัดสรรเงินเพื่อจ่ายผ่านธนาคารออมสิน สาขามีนบุรี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำหรับผู้ที่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินไว้แล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ ภายในสำนักงานเขตมีนบุรี หรือทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th หรือ www.gsb.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น