ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราษฎร์บูรณะและบางนาตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่

เขตราษฎร์บูรณะ นางฉัฐนันท์ อินทราชา ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า ด้วยกรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเมืองอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารและการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ให้ความคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยของประชาชน และซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นสถานประกอบการหนึ่งที่มีการจำหน่ายอาหารหลากหลายพร้อมบริโภค เขตฯ กำหนดตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ โดยในวันที่ 23 ธ.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบห้างดังนี้ ห้างบิ๊กซี สาขาบางปะกอก ห้างบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาบางปะกอก ห้างท๊อปส์ สาขาเมเจอร์ฮอลลีวู้ด และห้างเดลี่เพลช สุขสวัสดิ์ เพื่อตรวจแนะนำการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2555
เขตบางนา นายทรงชัย พยอมแย้ม ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า ตามที่กรุงเทพมหานครได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2555 โดยเขตฯ ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตบางนาที่รับจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ปี 2555 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารและการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ซึ่งถือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยของประชาชน เขตฯ จึงได้จัดทำแผนการออกสุ่มตรวจสินค้าที่ใช้ในการจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2555 ระหว่างเดือน ธ.ค. 54 – ก.พ. 55

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น