ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ชวนเที่ยวงานชม ชิม ช้อป เขตสาทร

น.ส.พรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลและกรุงเทพมหานครมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งภายในงานประกอบด้วยร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และเครื่องอุปโภค บริโภคจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง สาธิตการฝึกอาชีพ และการแสดงต่างๆ บนเวที เขตฯ กำหนดจัดงาน “ชม ชิม ช้อป เขตสาทร” ระหว่างวันที่ 23–25 ธ.ค. 54 เวลา 10.00–22.00 น. ณ บริเวณซอยเย็นจิตต์ หน้าสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย โดยมีนางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันที่ 23 ธ.ค. 54 เวลา 17.00 น.
จึงขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงาน “ชม ชิม ช้อป เขตสาทร” ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน (ชั้น 5) หรือ โทร. 0 2212 8112 ต่อ 7239, 7240

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น