ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กทม. ห่วงใยความปลอดภัยช่วงฤดูหนาว

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี มีสถิติการเกิดอัคคีภัยสูงเนื่องจากเป็นฤดูหนาว และสภาพอากาศแห้งซึ่งง่ายต่อการเกิดอัคคีภัย ประกอบกับมีลมกระโชกแรง อาจทำให้ไฟไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างได้ ดังนั้นขอให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งต้องซ่อมแซมปลั๊กไฟและสายไฟให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย นอกจากนี้ขอให้ทุกครัวเรือน ตรวจสอบอายุการใช้งานของสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ต้องดับไฟและปิดแก๊สหุงต้มทุกครั้งหลังจากปรุงอาหารแล้วเสร็จ ไม่ควรเผาขยะและหญ้าแห้งในที่โล่งขณะลมแรงเพราะอาจลุกลามไหม้บ้านเรือนได้ ดับธูปและเทียนที่จุดบูชาพระให้ดับสนิทก่อนเข้านอน และผู้ที่อาศัยในอาคารสูงควรตรวจสอบตำแหน่งบันได ทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉินเมื่อเกิดเพลิงไหม้ถ้าไม่สามารถดับเพลิงด้วยตนเองได้ให้รีบหนีโดยเร็วที่สุด และห้ามใช้ลิฟท์อย่างเด็ดขาด
นอกจากนี้กทม. ได้มอบหมายให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานเขต ทำการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการป้องกันระงับอัคคีภัยและข้อปฏิบัติตนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งตรวจสถานบริการต่างๆ เพื่อตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อาทิ จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือ การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย การติดตั้งป้ายบอกเส้นทางหนีไฟรวมทั้งไม่วางสิ่งของกีดขวางเส้นทางหนีไฟ และขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานบริการทำการสำรวจตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมในการใช้งาน และร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเพื่อทำการสำรวจความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและการบำรุงรักษาสายไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในชุมชนเป้าหมายกว่า 500 ชุมชน อีกทั้งตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง) ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมืออัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น หากพบเหตุเพลิงไหม้ให้ขอความช่วยเหลือผ่านสำนักงานเขตพื้นที่ หรือหมายเลขสายด่วน โทร. 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น