ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ปทุมวันแจ้งเตือนสถานประกอบการ เน้นความปลอดภัยในช่วงฉลองศกใหม่

นางภาวิณี อามาตย์ทัศน์ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลจัดงานรื่นเริงเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ประชาชนนิยมใช้สถานที่ต่างๆ เช่น สถานประกอบการ ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม หรือสถานบริการ เพื่อเป็นที่พบปะสังสรรค์และจัดงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความประมาทในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุที่ใช้ตกแต่งอาคารในการจัดงาน ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงออกมาตรการป้องกันและบรรเทาภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบกิจการ สถานบริการ และผู้จัดงานรื่นเริงหรือเจ้าของอาคารให้เน้นความปลอดภัยในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อย 1 เครื่อง กรณีมีพื้นที่สถานบริการหรือพื้นที่จัดงานตั้งแต่ 100 ตารางเมตร ขึ้นไป และขอให้มีเครื่องดับเพลิงเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 เครื่อง ทุกระยะห่างไม่เกิน 20 เมตร ติดตั้งไว้ทุกชั้นที่มีการจัดงานโดยสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร หยิบใช้สอยได้อย่างสะดวก ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ติดตั้งระบบส่งสัญญาณเตือนครอบคลุมพื้นที่บริการ มีระบบไฟฟ้าสำรองกรณีฉุกเฉิน จัดทางออกทางหนีไฟอย่างน้อย 2 ทาง โดยเปิดออกได้อย่างสะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง มองเห็นป้ายบอกทางได้ชัดเจน รวมทั้งมีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังอาคารบอกตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟ ทางออก และประตูทางออกไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนด้วย
นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ใช้บริการหรือผู้ร่วมงานให้หลีกเลี่ยงการตกแต่งสถานที่ด้วยวัสดุที่ติดไฟง่าย หรือลามไฟเร็ว และควรงดการละเล่น การแสดงที่มีการใช้อุปกรณ์หรือของเล่นที่ทำให้เกิดประกายไฟโดยเด็ดขาด พร้อมจัดให้มีผู้ควบคุม ดูแลความปลอดภัยตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น