ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ผลการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฯ ดีเด่น ประจำปี 2554

(21 ธ.ค. 54) นางอังสุมา โพธิสป ผู้อำนวยการส่วนความมั่นคงภายในและราชการส่วนภูมิภาค รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณาผลงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้พิจารณามอบรางวัลให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านการศาสนา สาธารณประโยชน์ การศึกษาและการปกครอง เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอื่นๆ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะนำผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้รับรางวัล เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ต่อไป
สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฯ ประจำปี 2554 ประเภทรางวัลดีเด่น ซึ่งจะได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา 2.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลาง ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง 3.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็ก ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเภทรางวัลดี ซึ่งจะได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็ก ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง ประเภทรางวัลดีเด่นกิตติมศักดิ์ ซึ่งจะได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น