ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้
เขตธนบุรี นายระบิล ปานแม้น ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. กล่าวว่า ในเดือน พ.ย. 54 เขตฯ ได้สุ่มตรวจอาหาร จำนวน 25 ตัวอย่าง อาทิ ปลาหมึกสด ปลาหมึกกรอบ เนื้อปลาสด จากตลาดสดจำนวน 7 แห่ง ตลาดนัด 8 แห่ง และจากร้านจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ผลการตรวจสอบไม่พบสารฟอกขาวหรือสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ปนเปื้อนในอาหารแต่อย่างใด
เขตบางนา นายทรงชัย พยอมแย้ม ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. เปิดเผยว่า เพื่อให้เขตบางนาเป็นพื้นที่น่าอยู่ สะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่ดี ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาด จึงได้ออกประกาศสำนักงานเขตบางนา เรื่อง ห้ามทิ้งของในที่หรือทางสาธารณะ ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยขอความร่วมมือไปยังเจ้าของ ผู้ครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคารที่อยู่ติดกับทางเท้าสาธารณะ ให้ดูแลรักษาความสะอาด ห้ามติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ และห้ามผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนทางเท้าสาธารณะ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามกฎหมาย
เขตคลองสาน นายขจิต ชัชวานิชย์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและเศษวัสดุสิ่งของเหลือใช้ตามตรอก ซอย และชุมชนต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ และป้องกันปัญหาขยะตกค้าง ดังนี้ วันที่ 24 ธ.ค. 54 บริเวณชุมชนหลวงพ่อโบสถ์บนและชุมชนซอยเจริญนคร 20 วันที่ 25 ธ.ค. 54 บริเวณที่ว่างเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (สาทร) ฝั่งขาลง และวันที่ 31 ธ.ค. 54 บริเวณชุมชนสวนสมเด็จย่าและชุมชนท่าดินแดง 14-16 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2437 5279 ต่อ 5073-5074
เขตมีนบุรี นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาความสะอาดพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร ศาลาที่พักผู้โดยสาร สะพานลอยคนข้ามและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ โดยวันที่ 22 ธ.ค. 54 จะดำเนินการบริเวณ ถ.เสรีไทย วันที่ 24 ธ.ค. 54 ถ.นิมิตใหม่ และ ถ.หม่อมเจ้าสง่างามฯ วันที่ 25 ธ.ค. 54 ถ.ถนนนิมิตใหม่ วันที่ 26 ธ.ค. 54 ถ.สีหบุรานุกิจ และวันที่ 31 ธ.ค. 54 ถ.สุวินทวงศ์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น