ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เขตคลองสานรายงานการจัดเก็บภาษี

นายขจิต ชัชวานิชย์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เขตฯ สามารถเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3ประเภทได้ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย สรุปรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,708,796.92 บาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 104.34

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น