ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

09.00 น. พญมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเงินบริจาคเพื่อสร้างโรงพยาบาลบางขุนเทียนจากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ณ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
09.15 น. นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ วัดอินทรารามวรวิหาร เขตธนบุรี
14.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุม กอ.รมน.กทม. ครั้งที่ 4/2554
ณ ห้องนพรัตน์ กทม.
15.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีให้โอวาทนักกีฬากรุงเทพมหานครอำลาไปแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29
ณ บริเวณหน้าองค์พระ กทม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น