ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สั่งชะลอโครงการของกทม. เปิดทางให้เข้าตรวจสอบเต็มที่ ขณะผันงบไปใช้ฟื้นฟูหลังน้ำท่วม

รผว.ธีระชน เห็นชอบชะลอโครงการในกำกับสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อนำงบไปฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เผยข้าราชการประจำเกิดความกังวลใจ หลังหลายองค์กรเข้าตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงาน พร้อมยืนยันไม่ดึงดันหากผู้ปฏิบัติงานยังกังวลใจ
(22 ธ.ค. 54) ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปัญหาการขอตรวจสอบการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร อาทิ โครงการติดตั้งระบบตรวจจับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร (Red Light Camera) โครงการจัดซื้อเครื่องออกใบสั่งอัตโนมัติ จากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่งผลให้ข้าราชการประจำเกิดความกังวลใจในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว และได้ทำหนังสือขอชะลอการดำเนินงานโครงการฯ จนกว่าการชี้แจงข้อเท็จจริงในการดำเนินการฯ ต่อหน่วยที่ร้องขอเสร็จสิ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถชี้แจงต่อสาธารณะได้
ในการนี้ ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงบประมาณ กทม. ได้เห็นชอบให้ชะลอโครงการติดตั้งระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (Red light camera) รวมถึงโครงการจัดซื้อเครื่องออกใบสั่งอัตโนมัติ โครงการ Super Sky walk และโครงการโมโนเรล ออกไปก่อน เพื่อนำเงินงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครซึ่งมีความเร่งด่วนมากกว่า รวมถึงเพื่อให้การตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ ดำเนินไปจนกระทั่งหมดข้อกังขา ภาคประชาสังคมมีความเข้าใจและสนับสนุนให้เกิดโครงการต่างๆ และที่สำคัญที่สุด คือ ข้าราชการในฐานะผู้ปฏิบัติซึ่งต้องรับผิดชอบโดยตรง จะต้องไม่มีความกังวลใจในการปฏิบัติงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น