ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กทม. เร่งฟื้นฟูศาสนสถาน และแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมหลังมหาอุทกภัย

(23 ธ.ค. 54) เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา : นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมฟื้นฟูด้านวัฒนธรรมจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยว่า เนื่องจากเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นมา ทำให้ 37 พื้นที่เขตในกรุงเทพฯ ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบไร้ที่อยู่อาศัย รวมไปถึงศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ ก็ได้รับผลกระทบด้วย กทม.จึงมีนโยบายในการฟื้นฟูเมืองทั้งในด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม รวมถึงด้านวัฒนธรรมด้วย โดยการทำกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการเร่งฟื้นฟูศาสนสถาน และแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย
สำหรับการจัดงานฟื้นฟูด้านศิลปวัฒนธรรมจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 ธ.ค.54 ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. การฟื้นฟูศาสนสถานในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การล้างทำความสะอาด ศาสนสถาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน การปลูกไม้ยืนต้น ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและปูหญ้าภายในบริเวณศาสนสถาน การออกหน่วยบริการสาธารณสุข การออกหน่วยฝึกอาชีพและให้บริการซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และการเสวนาธรรม ในหัวข้อ “สร้างสุขลดทุกข์ตามหลักศาสนาหลังมหาอุทกภัย” ซึ่งจะจัดขึ้นรวมทั้งหมด จำนวน 4 ครั้ง ณ ศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย ได้แก่ วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา ในวันที่ 23 ธ.ค. 54 วัดพรหมรังษี เขตดอนเมือง ในวันที่ 24 ธ.ค. 54 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (วัดบางเชือกหนัง) เขตภาษีเจริญ ในวันที่ 25 ธ.ค. 54 และมัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะ (คลองสามวา) ในวันที่ 26 ธ.ค. 54 และ 2. กิจกรรมตลาดนัดศิลปะ (Art Market) ในวันที่ 23-25 ธ.ค. 54 ณ ลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา 14.00–20.00 น. เพื่อสร้างพื้นที่ให้แก่ศิลปินที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยได้มีโอกาสจำหน่ายผลงานและแสดงออกทางศิลปะ ฟื้นฟูสถานภาพทางอาชีพของศิลปินและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการกระจายรายได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น