ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กทม. ส่งทัพนักกีฬากว่า 600 คน ลงชิงชัยนครหาดใหญ่เกมส์ 4-13 ม.ค.55

ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ ให้โอวาทนักกีฬากรุงเทพมหานคร ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “นครหาดใหญ่เกมส์” ระหว่างวันที่ 4-13 ม.ค. 55 ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจ ลงแข่งขันด้วยจิตวิญญาณของนักกีฬาที่แท้จริง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ นำชื่อเสียงมาสู่กรุงเทพมหานครและตนเองต่อไป
(27 ธ.ค. 54) เวลา 15.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ภายใต้ชื่อ “นครหาดใหญ่เกมส์” ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4-13 ม.ค. 55 ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ร่วมพิธี ณ ลานหน้าองค์พระพุทธนวราชบพิตร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 29 ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4-13 ม.ค.55 ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในปีนี้นับเป็นปีที่ 5 ที่กรุงเทพมหานครส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี ในหมู่คณะและมีระเบียบวินัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้แข็งแรง พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา มุ่งแสดงความสามารถ เสริมสร้างประสบการณ์ในการแข่งขัน เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ
ในการแข่งขันครั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ส่งนักกีฬานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาบังคับ จำนวน 9 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ฟุตบอลชาย ฟุตซอลชาย เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง และแบดมินตัน กีฬาสาธิต จำนวน 4 ชนิดกีฬา คือ เทนนิส ฟุตบอลหญิง ฟุตซอลหญิง หมากฮอสและหมากรุก ส่วนผู้เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยนักกีฬา จำนวน 661 คน ผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน จำนวน 339 คน กรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 115 คน รวมทั้งสิ้น 1,115 คน ทั้งนี้ผลการแข่งขันที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้รับเหรียญชนะเลิศรวมทุกปี และในปี 2554 ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญรวม จำนวนเหรียญทอง 68 เหรียญ เหรียญเงิน 33 เหรียญ เหรียญทองแดง 99 เหรียญ รวมทั้งหมด 144 เหรียญ และในการแข่งขันครั้งนี้กรุงเทพมหานครคาดว่าจะได้รับเหรียญมากที่สุดเหมือนปีที่ผ่านมา
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 436 โรงเรียน เพราะการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ จำเป็นต้องพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมควบคู่กันไป อย่างไรก็ตามถึงแม้กรุงเทพมหานครจะประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทำให้การคัดเลือกตัวนักกีฬา และการฝึกซ้อมเป็นไปอย่างลำบาก แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการในครั้งนี้ ขอให้นักกีฬาทุกคนควรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญยิ่ง ในฐานะที่ทุกคนเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร รักษาระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา เอื้ออาทร และมีไมตรีจิตต่อเพื่อนนักกีฬา กรรมการผู้ตัดสิน และเข้าร่วมการแข่งขันด้วยจิตวิญญาณของนักกีฬาที่แท้จริง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ตลอดจนนักกีฬาเองที่ได้หมั่นฝึกซ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะในการแข่งขัน นำชื่อเสียงมาสู่กรุงเทพมหานครและตนเองต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น