ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กทม. จัดหน่วยแพทย์เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหมู่บ้านเศรษฐกิจ

(28 ธ.ค. 54) เวลา 09.00 น. : แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ คณะผู้บริหารชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย คณะผู้บริหารสำนักอนามัย คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมงาน ณ ลานกีฬากรุงเทพมหานคร หมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยและสำนักงานเขตบางแค ร่วมกับมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย ให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจ โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพกายและจิตใจ มอบข้าวสาร ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือน คู่มือประชาชนเพื่อฟื้นฟูสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากอุทกภัย รวมทั้งฉีดพ่นยุงลายในชุมชนป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เยียวยาสุขภาพกายและจิตใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 5 ม.ค. 55 บริเวณหมู่บ้านมณีมาศทาวเฮาส์ เขตคันนายาว 12 ม.ค. 55 บริเวณวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน และ 19 ม.ค. 55 บริเวณหมู่บ้านสกุลทิพย์ เขตทวีวัฒนา ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเข้ารับบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น