ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กทม. เร่งฟื้นฟูศาสนสถาน หลังเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยในกรุงเทพฯ

(26 ธ.ค. 54) เวลา 09.00 น. : นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมฟื้นฟูศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเร่งฟื้นฟูศาสนสถาน และแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์ พันเอก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมงาน ณ มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์ (คลองสามวา) ซ.หทัยราษฎร์ 38 เขตคลองสามวา

เนื่องจากเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือน ต.ค. 54 เป็นต้นมา ทำให้ 37 พื้นที่เขตในกรุงเทพฯ ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย ประชาชน ชาวกรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบไร้ที่อยู่อาศัย รวมไปถึงศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ ก็ได้รับผลกระทบด้วย กทม. จึงมีนโยบายในการฟื้นฟูเมืองทั้งในด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม รวมถึงด้านวัฒนธรรมด้วย โดยได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูด้านศิลปวัฒนธรรมจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 23-26 ธ.ค. 54 กิจกรรมประกอบด้วย 1. การฟื้นฟูศาสนสถานในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การล้างทำความสะอาด ศาสนสถาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน การปลูกไม้ยืนต้น ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและปูหญ้าภายในบริเวณศาสนสถาน การออกหน่วย บริการสาธารณสุข การออกหน่วยฝึกอาชีพและให้บริการซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และการเสวนาธรรม ในหัวข้อ “สร้างสุขลดทุกข์ตามหลักศาสนาหลังมหาอุทกภัย” ซึ่งจะจัดขึ้นรวมทั้งหมด จำนวน 4 ครั้ง ณ ศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย ได้แก่ วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา ในวันที่ 23 ธ.ค. 54 วัดพรหมรังษี เขตดอนเมือง ในวันที่ 24 ธ.ค. 54 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (วัดบางเชือกหนัง) เขตภาษีเจริญ ในวันที่ 25 ธ.ค. 54 และมัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะ (คลองสามวา) ในวันที่ 26 ธ.ค. 54 และ 2. กิจกรรมตลาดนัดศิลปะ (Art Market) ในวันที่ 23-25 ธ.ค. 54 ณ ลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างพื้นที่ให้แก่ศิลปินที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยได้มีโอกาสจำหน่ายผลงานและแสดงออกทางศิลปะ ฟื้นฟูสถานภาพทางอาชีพของศิลปินและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการกระจายรายได้

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ประชาชนผู้มีจิตอาสา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้ทุ่มเทจัดกิจกรรมครั้งนี้ และตนเองเชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยใดๆ หากทุกคนร่วมมือและร่วมใจกันเช่นครั้งนี้ ก็จะร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตไปได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น