ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เขตหนองจอกจัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายภิญโญ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตหนองจอก ในวันที่ 24 ธ.ค. 54 เวลา 08.00–16.00 น. ณ ศาลาประชาคม เขตหนองจอก โดยจัดอบรมให้กับผู้บริหารมัสยิดในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 44 มัสยิดๆ ละ 2 คน และผู้นำอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการเฝ้าระวัง สกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตหนองจอก และเป็นการกำหนดแนวทางในการทำงานเป็นเครือข่าย เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น