ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

11 องค์กรร่วมลงนามเป็นองค์กรแห่งความสุข“ส่งท้ายด้วยธรรม ต้อนรับด้วยศีล”

(22 ธ.ค. 54) ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนรถไฟ) : นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามการเป็นองค์กรแห่งความสุข “ส่งท้ายด้วยธรรม ต้อนรับด้วยศีล : (มวลน้ำไหลมา มวลปัญญาเพิ่มพูน)” ส่งเสริมการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่แบบชาวพุทธ กับ 10 องค์กร ประกอบด้วย พระมหาวุฒิชัย ว.วชิรเมธี, หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ,มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด, ธนาคารเกียรตินาคิน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทแอลพีเอ็น เดลเวลลอปเมท์ จำกัด และดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ เพื่อให้คนไทยน้อมนำสิ่งดีงามเข้าสู่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
โดยภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการลงนามบันทึกความร่วมมือในการเป็น "องค์กรแห่งความสุข" ของ 11 องค์กร การสวดพระพุทธมนต์ 9 บท เพื่อความก้าวหน้า การปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อความสดชื่นรื่นเย็นแห่งชีวิต รับฟังปาฐกถาธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลจาก ท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง "เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต" ภาคบ่าย ร่วมรับฟังงานเสวนา เรื่อง "2012 หากโลกาวินาศ ไทยทั้งชาติจะรับมืออย่างไร" โดยวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตการณ์วิบัติภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จาก 3 มุมมอง 3 ศาสตร์ ทั้งมุมมองด้านพุทธศาสตร์ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี มุมมองด้านวิทยาศาสตร์ โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และมุมมองด้านโหราศาสตร์ โดย โหรกรหริศ บัวสรวง โหราจารย์ชื่อดังแห่งยุคสมัย ปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัลศิลปินไทยหัวใจโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิมุตตยาลัย มอบให้แด่ศิลปินที่ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นตัวอย่างของการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันวิมุตตยาลัยที่ว่า "ขอให้เธอเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น