ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประเวศเตือนส่งเด็กเข้าเรียนภาคบังคับ ปี 2555

นางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า ขณะนี้เขตฯ เปิดรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ จึงขอแจ้งเตือนพ่อ แม่หรือผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเกิดปี พ.ศ. 2548 ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตประเวศ นำหลักฐานสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาติดต่อแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตประเวศ หรือที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตประเวศทุกแห่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากไม่สามารถแจ้งด้วยตนเองได้ต้องมอบให้บุคคลอื่นมาทำการแทน ผู้ฝ่าฝืนไม่แจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2328 7152

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น