ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เขตพระโขนงประชุมกรรมการชุมชน

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. แจ้งว่า ตามที่เขตฯ ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการชุมชนเป็นประจำทุกเดือนนั้น สำหรับเดือน ธ.ค. นี้ ได้กำหนดให้มีการประชุมในวันที่ 23 ธ.ค. 541 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพระโขนง ได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารชุมชนเข้าร่วมประชุมรับทราบปัญหาต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการชุมชนได้เสนอปัญหาของแต่ละชุมชนและหาแนวทางในการแก้ไข โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาให้ชุมชนของตนเองน่าอยู่ยิ่งขึ้น
ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กล่าวต่อไปว่าการกำหนดการแก้ไขปัญหาต่างๆ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนในชุมชน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ผลักดันปัญหาต่างๆ ให้ได้รับการแก้ไขและเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น