ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตลาดธนบุรีเปิดให้บริการตามปกติ

นายพฤทธิยา รุมาคม ผู้อำนวยการสำนักงานตลาด กทม. กล่าวว่า หลังจากที่ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) และพื้นที่เขตทวีวัฒนาซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเป็นเวลานานมากกว่า 1 เดือน ทำให้เกิดความเดือนร้อน ไม่สามารถเปิดให้บริการแก่ผู้ค้าและประชาชนได้ ทั้งนี้สำนักงานตลาดจึงได้ร่วมมือกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตทวีวัฒนา กลุ่มผู้ค้าและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง เร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดตลาดให้กลับมาสู่สภาพปกติ โดยได้ทำการจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” พร้อมทั้งเปิดให้บริการตามปกติแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลาดธนบุรีจะได้รับความเชื่อมั่นและความสนใจจากผู้ค้า ประชาชนด้วยดีอย่างเช่นที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น