ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ลดดอกเบี้ยโรงรับจำนำช่วยประชาชนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

สำหรับประชาชนที่ใช้บริการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ทั้ง 20 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2554 จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน วงเงินเกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 บาทต่อเดือน วงเงินจำนำตั้งแต่ 1 – 20,000 บาท รวมต่อราย (บุคคล) ไม่เกิน 100,000 บาท วงเงินเกิน 20,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย พร้อมทั้งขยายเวลาครบกำหนดจาก 5 เดือนเป็น 7 เดือน

สำหรับลูกค้าที่มีตั๋วจำนำเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2554 ซึ่งทรัพย์ได้หลุดจำนำเป็นสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครแล้ว สามารถตามซื้อทรัพย์หลุดจำนำกลับคืนได้ โดยเรียกเก็บเพิ่มเฉพาะส่วนของดอกเบี้ยตามระยะเวลา ณ วันที่ลูกค้ามาตามซื้อคืน ในส่วนของสถานธนานุบาลบางพลัด ซึ่งปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2554 และเริ่มเปิดทำการในวันที่ 6 ธันวาคม 2554 นั้น กทม. ได้ยืดระยะเวลาการชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2554 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงดคิดดอกเบี้ยรับจำนำระหว่างที่สถานธนานุบาลปิดทำการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น