ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประชาชนกว่า 2 ล้านคน ร่วมถวายปณิธานล้านหัวใจ รักษ์วินัยจราจร

กทม. เผย “โครงการถวายปณิธานล้านหัวใจ รักษ์วินัยจราจร” สำเร็จทะลุเป้า ประชาชนกว่า 2 ล้านคน ร่วมถวายปณิธาน ทุกภาคส่วนพร้อมร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจราจร ปลุกจิตสำนึกแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน เตรียมน้อมเกล้าฯ ถวายในหลวงในโอกาสต่อไป
(23 ธ.ค. 54) เวลา 14.00 น. ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในงานแถลงข่าวสรุปผลโครงการ “ถวายปณิธานล้านหัวใจ รักษ์วินัยจราจร” ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎจราจร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 84 พรรษา ในปี 2554 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้แทนเครือข่ายรักษ์วินัยจราจร ร่วมงาน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.
รองผู้ว่าฯ ธีระชน กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายรักษ์วินัยจราจรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนกว่า 60 หน่วยงาน ในการเชิญชวนประชาชนไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน ร่วมกันถวายคำปณิธานฯ เพื่อปลุกจิตสำนึก กระตุ้นเตือนให้ทุกคนร่วมกันรักษาวินัยจราจร นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างยั่งยืน จากนั้นได้รวมพลังข้าราชการ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกันแสดงความตั้งใจถวายปณิธานรักษ์วินัยจราจร ณ ลานคนเมือง อีกทั้งยังมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 65 ครั้ง ในพื้นที่สำคัญทั่วกรุงเทพมหานคร โดยเปิดช่องทางให้ประชาชนที่สนใจร่วมถวายปณิธานผ่าน 5 ช่องทาง คือ Facebook (www.facebook.com/clubddbma) เว็บไซต์โครงการ www.club-dd.com ทางSMS หมายเลข 4535303 ทางไปรษณียบัตรผ่าน ตู้ ปณ. 170 ปณศ. จรเข้บัว กทม. 10230 และบัตรถวายปณิธาน เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนในสังคมมาร่วมทำความดีถวายในหลวงกับโครงการนี้ รวมถึงย้ำเจตนารมณ์ของกรุงเทพมหานคร “รวมกัน...เราทำได้” (Together We Can) อีกด้วย
การดำเนินงานโครงการ “ถวายปณิธานล้านหัวใจ รักษ์วินัยจราจร” ตลอดระยะเวลา 267 วัน มีผู้เข้าร่วมถวายปณิธาน 2,140,615 คน ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนในสังคม ได้ให้ความสำคัญพร้อมที่จะร่วมมือกันแก้ไข และมีจิตสำนึกในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ไม่เฉพาะแต่ประชาชนชาวกรุงเทพฯเท่านั้น ยังมีประชาชนจากทั่วประเทศ ที่ห่วงใยในการแก้ไขปัญหาจราจรและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมถวายคำปณิธานอีกด้วย ทำให้มียอดผู้ร่วมถวายคำปณิธานเพิ่มจากเป้าหมาย 1 ล้านคน กว่า 1 เท่าตัว ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเตรียมดำเนินการนำรายชื่อพร้อมคำถวายปณิธานน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสต่อไป
ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จของโครงการฯ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนได้ หากทุกคนร่วมกันรักษาวินัยและมีน้ำใจในการจราจร กรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองที่มีความเป็นระเบียบ และประชาชนมีรอยยิ้มตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น