ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คลองสามวาจัดกิจกรรมเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและบูรณะฟื้นฟูศาสนสถานหลังน้ำลด

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขต คลองสามวา ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดกิจกรรมฟื้นฟูศาสนสถานในพื้นที่เขต ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยจะดำเนินการบริเวณมัสยิดดารุ้ลอีบาด๊ะ จัดกำลังเจ้าหน้าที่รณรงค์ล้างทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ และปูหญ้า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การแจกจ่ายน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ (น้ำอีเอ็ม) การออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ การออกหน่วยฝึกอาชีพและให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ - เครื่องใช้ไฟฟ้า และการเสวนาธรรม เรื่อง “สร้างสุขลดทุกข์ตามหลักศาสนาหลังมหาอุทกภัย” ตลอดจนกิจกรรมดนตรีและนันทนาการ “สร้างสุขเติมกำลังใจคืนรอยยิ้มให้คนกรุงเทพฯ” ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ มัสยิดดารุ้ลอีบาด๊ะห์ ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น