ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้
เขตหนองจอก นายภิญโญ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน วันจันทร์–ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. จำนวน 120 ราย วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. จำนวน 100 ราย สำหรับการทำบัตรประชาชนเด็ก มีหลักเกณฑ์ดังนี้ เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2547 – อายุ 15 ปี ให้นำหลักฐานสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล ของบิดา มารดาของผู้ขอมีบัตร (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล) บิดา หรือมารดาต้องมาให้คำรับรอง กรณีเป็นผู้ปกครองให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลตามภูมิลำเนา โดยระบุว่าเป็นผู้ดูแลเด็ก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2543 1472 และ 0 2543 2470 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เขตธนบุรี นายระบิล ปานแม้น ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดโครงการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขึ้นโดยจัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจสถานที่บริเวณจุดเปลี่ยว จุดเสี่ยงภัย ใต้สะพานลอย อาคารรกร้าง ที่สาธารณะที่อาจเป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่มมิจฉาชีพและมีการติดตั้งตู้จุดตรวจเทศกิจ 16 จุดครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต นอกจากนั้นได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประชาสัมพันธ์ แนะนำตักเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มมิจฉาชีพและปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจนครบาลในพื้นที่เขตดำเนินการเสาะหาข้อมูลและการออกตรวจจุดตู้เขียวทุกวัน
ทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังและลดพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ร่วมช่วยเหลือชุมชนตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สำนักงานเขตธนบุรีด้วย
เขตคลองสามวา นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี มักเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนเป็นจำนวนมาก อันเกิดจากการขับรถประมาท ขับรถขณะมึนเมา ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อค หรือกรณีการปิดบ้านทิ้งไว้หลายวัน เพื่อไปเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ตามต่างจังหวัด และอาจลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้ ประกอบกับเป็นช่วงฤดูแล้งอากาศแห้งทำให้เกิดอัคคีภัยได้โดยง่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก เขตฯ ได้เตรียมแผนรับมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ดังนี้ 1. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตรายหรือสภาพถนนที่ไม่สมบูรณ์ในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม หรือทำป้ายเตือนที่เห็นชัดเจน 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนขับรถด้วยความระมัดระวัง “เมาไม่ขับ” 3. จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจท้องที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร กำหนดจุดตรวจร่วม และจุดสกัดประจำชุมชนตามที่ได้รับการร้องขอ 4. ประชาสัมพันธ์ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า การจุดธูปเทียนบูชาพระก่อนออกจากบ้าน และ 5. จัดหน่วย BEST พร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยในพื้นที่เขตคลองสามวา ติดต่อได้ที่หมายเลข 199 หรือ สำนักงานเขตคลองสามวา โทร. 0 2548 0335

1 ความคิดเห็น:

 1. ขอเรียน: เรามีทุกประเภทของเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ 3% กรุณา
  ส่งอีเมลถึงเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วันนี้ถ้าสนใจ เรามีเงินให้สินเชื่อ
  ผู้ประกันตนได้ดีสำหรับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดที่มีความสำคัญและ 100% ถูกต้องตามกฎหมายของเรา
  และเรามีการลงทะเบียนกันอีเมล์: raphealjefferyfinance@gmail.com
  ชื่อ:
  ที่อยู่:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  จํานวนเงินที่จำเป็น:
  ระยะเวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  ซีอีโอ / อีเมล์: raphealjefferyfinance@gmail.com
  ขอแสดงความนับถือ
  คุณชาย Rapheal

  ตอบลบ