ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เขตดินแดงตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุเพลิงไหม้

น.ส.แสนสุข สตงคุณห์ ผู้อำนวยการเขตดินแดง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสถานีดับเพลิงในพื้นที่ จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยขึ้น โดยเน้นเข้าถึงทุกพื้นที่ทุกชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชนรวมถึงการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ลดปัญหาและความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน เช่น ไม่วางสิ่งของหรือกระถางต้นไม้กีดขวางทางสัญจร ตรวจสอบประปาหัวแดงในชุมชน ให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง รวมทั้งการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โดยจะเริ่มตรวจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่และทุกชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย รวมทั้งจะดำเนินการตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง และอาคารสูงต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติแก่เจ้าของและผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ให้มากที่สุด นอกจากนี้ในวันที่ 28 ธ.ค. 54 เวลา 09.00–12.00 น. จะมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่นักเรียนโรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง โดยมีนางนินนาท ชลิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการซักซ้อมอพยพหนีไฟดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น