ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ยกชุมชนวัดไชยทิศ เป็น 1 ในชุมชนน่าอยู่เขตบางกอกน้อย

บางกอกน้อยเดินหน้าพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยกชุมชนวัดไชยทิศเป็น 1 ในชุมชนน่าอยู่ จากทั้งหมด 18 ชุมชน พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มหานครแห่งนี้ ก้าวสู่กรุงเทพเมืองสวรรค์ต่อไป

(24 ธ.ค. 54) เวลา 11.30น. นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ “ชุมชนน่าอยู่” เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บริเวณชุมชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม จากนั้นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ทาสีกำแพงวัด เทน้ำ EM บำบัดน้ำเสียในคูคลอง พัฒนาทำความสะอาดริมคลอง แจกต้นไม้ให้ชุมชน และปลูกต้นศรีมหาโพธิ์บริเวณวัดไชยทิศ

รองผู้ว่าฯ พรเทพ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการ “ชุมชนน่าอยู่” เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เนื่องวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาชุมชน จำนวน 840 ชุมชน ในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการจราจร สำนักการระบายน้ำ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดดำเนินการในวันเสาร์–อาทิตย์ ระหว่างเดือน ก.ย. – ธ.ค. 54 ด้วยการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การจัดเก็บขยะ ทำความสะอาดทางเท้า เก็บของเหลือใช้ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว กำจัดน้ำเน่าเสีย ด้านสุขภาพอนามัย เช่น ตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน กำจัดลูกน้ำยุงลายและสัตว์นำโรคต่างๆ และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ทำความสะอาดหลอดไฟ เปลี่ยนหลอดไฟ เพิ่มแสงสว่างในชุมชน ซึ่งเขตบางกอกน้อยได้ดำเนินงานตามชุมชนต่างๆ เสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 17 ชุมชน ในครั้งนี้ได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวชุมชนวัดไชยทิศ ในการดำเนินงานต่อยอดให้สำเร็จครบ 100% ตามแผนดำเนินงานพัฒนาชุมชนน่าอยู่ รวมทั้งสิ้น 18 ชุมชน เพื่อถวายความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 54 และสร้างชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีรอยยิ้ม เดินหน้าพัฒนามหานครแห่งนี้ ให้ก้าวสู่การเป็นกรุงเทพเมืองสวรรค์ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น