ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กำหนดการกรุงเทพมหานครวันที่ 22 ธ.ค. 54

เวลา 08.30 น. นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนาม MOU การเป็นองค์กรแห่งความสุข
“ส่งท้ายด้วยธรรม ต้อนรับด้วยศีล”
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส สวนวชิเบญจทัศ
เวลา 09.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานเปิดกิจกรรมเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิดชูกียรติ “วันพ่อ” ประจำปี 2554
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร.บางกอกพาเลช
เวลา 09.00 น. นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ วัดบางประทุนนอก เขตจอมทอง
เวลา 09.30 น. นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข้อเท็จจริงเรื่อง Futsal 2012
ณ ห้องประชุม203 ชั้น 2 รัฐสภา 2
เวลา 13.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ Dr.Simon A.Wallace กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และ นายพีรวิช สุวรรณประเทศ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เข้าเยี่ยมคารวะ
ณ ห้องอมรพิมาน กทม.
เวลา 14.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2554
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.
เวลา 19.40 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในงานประเพณีปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2555
ณ ลานเอนกประสงค์ กองอำนวยการตลาดนัดกทม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น