ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กทม.ร่วมฟื้นฟูวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร เขตภาษีเจริญหลังน้ำลด

(25 ธ.ค.54) เวลา 10.00 น. พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมฟื้นฟูด้านวัฒนธรรมจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (วัดบางเชือกหนัง) และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดขึ้น ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (วัดบางเชือกหนัง) เขตภาษีเจริญ เพื่อฟื้นฟูศาสนสถาน และแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นมา
สำหรับการจัดงานฟื้นฟูด้านศิลปวัฒนธรรมจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งนี้ กรุงเทพมหานครกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -26 ธ.ค.54 ณ ศาสนสถานในพื้นที่กรุงเทพฯ รวม 4 ครั้ง ประกอบด้วย วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.54 วัดพรหมรังษี เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.54 และมัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะ(คลองสามวา) เขตคลองสามวา ในวันที่ 26 ธ.ค.54 โดยมีกิจกรรมต่าง อาทิ การฟื้นฟูศาสนสถานการล้างทำความสะอาดศาสนสถาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน การปลูกไม้ยืนต้น ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและปูหญ้าภายในบริเวณศาสนสถาน การออกหน่วยบริการสาธารณสุข การออกหน่วยฝึกอาชีพและให้บริการซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และการเสวนาธรรมในหัวข้อ “สร้างสุขลดทุกข์ตามหลักศาสนาหลังมหาอุทกภัย”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น