ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สถานธนานุบาล กทม. (โรงรับจำนำ กทม.) ขยายเวลาลดดอกเบี้ยกรณีพิเศษต่อไปอีก 5 เดือน

นายชัชวาลย์ ศรีนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครได้ประกาศลดดอกเบี้ยกรณีพิเศษ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยเงินต้นไม่เกิน 10,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 54 นั้น ขณะนี้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มีมาตรการลดภาระด้านการเงินของผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อเนื่อง สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จึงได้ขยายเวลาในการลดดอกเบี้ยรับจำนำเป็นกรณีพิเศษต่อไปอีก 5 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 พ.ค. 55

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น