ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เขตราษฎร์บูรณะเตือนภัยช่วงฤดูหนาว

นางฉัฐนันท์ อินทราชา ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม.แจ้งว่า ด้วยขณะนี้เป็นช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศแห้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย อันเป็นเหตุให้ประชาชนต้องสูญเสียทรัพย์สินและได้รับอันตรายหรือเสียชีวิต เขตฯ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เขตระมัดระวังเรื่องการเกิดอัคคีภัย และขอความร่วมมือให้ประชาชนมีความรอบคอบในการใช้ฟืนไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น ให้ระวังการจุดธูปเทียนบูชาพระ ดูแลซ่อมปลั๊กไฟ กาต้มน้ำไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัย ดูแลตักเตือนลูกหลานไม่ให้เล่นไม้ขีด หรือ จุดไฟเล่น รวมทั้งทำความสะอาดบ้าน กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่เป็นเชื้อเพลิงให้หมดไป

ทั้งนี้เพื่อเป็นการระงับการเกิดอัคคีภัย เมื่อประชาชนพบเห็นอัคคีภัย ให้รีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือโดยด่วนที่ดับเพลิงกรุงเทพมหานคร โทร. 199 หรือที่สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โทร. 0 2428 4884 ต่อ 6844

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น