ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตคันนายาว นายหัสฎิณ ปิ่นประชาสรร ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. เขตฯ ได้จัดทำแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย เศษวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของเหลือใช้ ในชุมชนต่างๆ ตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการช่วยจัดเก็บขยะมูลฝอยจากประชาชนที่มีการทำความสะอาดบ้านเรือนของตนภายหลังน้ำลด ในวันที่ 16 ธ.ค. 54 บริเวณชุมชนริมคลองลำเกร็ด วันที่ 17 ธ.ค. 54 ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2 วันที่ 18 ธ.ค. 54 ชุมชนนภาพิไลพัฒนา และชุมชนรามอินทรา 83, 85 วันที่ 19 ธ.ค. 54 ชุมชนริมคลองหลอแหล วันที่ 25 ธ.ค. 54 ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา และวันที่ 26 ธ.ค.54 ชุมชนอมรวิวัฒน์ สอบถามได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2379 9948-9 หรือโทร. 0 2379 9961-3 ต่อ 5173-5175

เขตคลองสาน นายขจิต ชัชวานิชย์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตคลองสาน เขตฯ จึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุก โดยลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่อาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ รวมไปถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้าน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน ซึ่งในเดือน ธ.ค. 54 จะออกปฏิบัติการ ดังนี้ วันที่ 16 ธ.ค. 54 ชุมชนสองร้อยห้อง (ซ.เจริญนคร 14) วันที่ 19 ธ.ค. 54 ชุมชนศาลเจ้าอาเหนียว (ซ.ตากสิน 5) วันที่ 21 ธ.ค. 54 ชุมชนหลังโรงภาพยนตร์ไทยราม่า (ซ.ตากสิน 5) วันที่ 23 ธ.ค. 54 ชุมชนซอยเจริญรัถ 12 วันที่ 26 ธ.ค. 54 ชุมชนวัดทองเพลง (ซ.เจริญนคร14) วันที่ 28 ธ.ค. 54 ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ (ซ.เจริญนคร 14) และวันที่ 30 ธ.ค. 54 ชุมชนซอยวนาวรรณ (ซ.เจริญนคร 14) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองสาน โทร. 0 2863 1644

เขตมีนบุรี นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาความสะอาดพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร ศาลาที่พักผู้โดยสาร สะพานลอยคนข้าม และป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ โดยวันที่ 16 ธ.ค. 54 ดำเนินการที่ถนนร่มเกล้า วันที่ 17 ธ.ค. 54 บริเวณถนนสุวินทวงศ์ วันที่ 18 ธ.ค. 54 บริเวณถนนนิมิตใหม่ วันที่19 ธ.ค. 54 บริเวณถนนสีหบุรานุกิจ และวันที่ 20 ธ.ค. 54 บริเวณถนนรามคำแหง ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

เขตราษฎร์บูรณะ นางฉัฐนันท์ อินทราชา ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดโครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในวันที่ 16 ธ.ค. 54 บริเวณวัดราษฎร์บูรณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

เขตคลองเตย นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการรณรงค์ พัฒนาความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติกเศษวัสดุต่างๆ ถางหญ้า ถอนวัชพืชและล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ผิวจราจร ตามแผนพัฒนาศาสนสถานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับในวันที่ 16 ธ.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. บริเวณวัดสะพาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น